Arquitecte en l’especialitat d’Urbanisme per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 1979.
Vocal de la junta de l’ARQ-INFAD, de 1992 a 1996.
Tresorer de la junta del FAD, els anys 2000-2001.
Membre de l’associació AxA, Arquitectes per l’Arquitectura, des de 2011.

Arquitecte del Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, de 1981 a 1988.
Membre de les Comissions de Projectes Urbans dels Districtes de l’Eixample i Horta-Guinardó, de 1982 a 1986.
Director de Col·lecció de Mobiliari Urbà de Santa&Cole, Ediciones de Diseño S.L., de 1986 a 1988.
Cap del Servei de Mobiliari Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, de 1988 a 1992.
Membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Disminuïts, de 1988 a 1992.
Vocal de la Comissió d’Assessorament de Disseny Urbà de les Àrees Olímpiques de Barcelona, de 1986 a 1992.
Vocal de la Comissió Tècnica de Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Federación Española de Municipios y Provincias, 1988 a 1992.
Arquitecte Conservador del Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, de 1999 a 2015.

Professor Associat del Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC, a la càtedra de Projectes III a l’ETSAV, de 1993 a 1996, i a la càtedra de Projectes VII-VIII de l’ETSAB, des de 1996.
Professor del Màster en Projectació Urbanística “El centre reinventat: exploracions projectuals per a un nou centre urbà”, de la Fundació Politècnica de Catalunya de l’UPC, l’any 1996.
Professor del Curs de Postgrau “L’Espai Urbà. Criteris de Disseny” organitzat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC, 1993.
Professor del Curs d’Especialització “Arquitectura i Mobiliari”, organitzat pel Departament de Projectes Arquitectònics de l’UPC i l’Escola Eina, l’any 1993.
Coordinador del Màster de Disseny de Mobiliari Urbà, organitzat per l’Escola Elisava i la Universitat de Barcelona, curs 1992-93.
Professor contractat a l’Escola Elisava, de Disseny de Mobiliari Urbà, de 1988 a 1994.